0653401888 info@voluit-ik.nl

Aanbod

“Ieder kind verdient het om vol vertrouwen zichzelf te mogen zijn”

Kindercoaching

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van kortdurende begeleiding als het kind vastloopt in zijn ontwikkeling. Kinderen doen in deze tijd steeds meer indrukken op en er wordt veel van hen verwacht. Dit zorgt ervoor dat ze soms even vastlopen en een tijdelijke ondersteuning nodig hebben.

Het doel van kindercoaching is het coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die voor het kind moeilijk zijn. Dit doe ik door het stellen van een haalbaar doel samen met de ouders en het kind.
Als kindercoach help ik kinderen bij de zoektocht naar een antwoord op of oplossing voor hun probleem. Deze oplossing zit in het kind zelf. De oplossing komen vaak niet vanzelf, daar is soms iemand bij nodig die de juiste vragen weet te stellen. Natuurlijk zit ik niet alleen met een kind aan tafel gesprekken te voeren. Juist door activiteiten zoals tekenen, knutselen en bewegen en ontspannen is het voor een kind vaak makkelijker om hun eigen oplossingen te vinden. Het kind en hun beleefwereld staat centraal. Mijn werkwijze en activiteiten sluiten aan bij de leeftijd en interesses van het kind.

De Kinderen Scheiden Mee

“Ieder kind in scheiding verdient deze laagdrempelige en preventieve aandacht.”

Dit programma biedt kinderen en ouders een steuntje in de rug, tijdens en na scheiding.”

Het programma De Kinderen Scheiden Mee is ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders. Als coach werk ik met de methodiek van het erkende Zandkastelenprogramma®. Tijdens de scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt dit programma voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen en verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding. Met de bewezen methodiek wordt de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang gebracht. Juist ook de ouders worden hierbij betrokken, om ook de communicatie tussen ouder en kind bij scheiding te versterken en handvatten aan te reiken.

Ook bij scheidingen die al enige tijd geleden plaats hebben gevonden kan dit programma ingezet worden. Bij kinderen kunnen jaren later nog onduidelijkheden en/of vragen leven.

Individuele begeleiding

Als coach van De Kinderen Scheiden Mee kan ik jullie kind individueel begeleiden in een aantal gesprekken (gemiddeld 2 a 3 gesprekken) om ook op deze manier de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk in gang te zetten en het kind in zijn/haar kracht te zetten tijdens en na de scheiding.

Wat er in ieder geval aan bod komt bij individuele coaching:
•   Praktische tips worden aangereikt;
•   Het zelfvertrouwen van het kind wordt versterkt;
•   Het probleemoplossend vermogen van het kind wordt vergroot;
•   De scheiding en alle veranderingen worden beter begrepen;
•   Het kind voelt zich gezien en gehoord.

Juist omdat het van belang is dat ouders samen met hun kind hun plekje moeten gaan vinden in de nieuwe situatie, worden jullie als ouders beiden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het laatste gedeelte (laatste half uur) van de laatste bijeenkomst.

Groepsprogramma

Naast individuele begeleiding en gezinsbegeleiding is een groepsprogramma mogelijk, deze duurt een dagdeel.

Het programma De Kinderen Scheiden Mee helpt kinderen van 6 tot 18 jaar om met de scheidingsperiode om te gaan. Kinderen van verschillende leeftijden vragen om een andere benadering en willen ook andere thema’s behandelen. Daarnaast vragen de diverse leeftijdscategorieën om verschillende werkvormen en een andere benadering vanuit mij als coach. De dagdelen zijn afgestemd op de leeftijd van de deelnemende kinderen.

Kinderen tussen de 6 en de 12 jaar
Voor kinderen tussen de 6 en de 12 jaar heeft het prioriteit dat zij meer zelfvertrouwen krijgen in de situatie. “Ze zijn niet de enige.” Zo zullen zij ook een bepaalde houvast krijgen in de nieuwe situatie. Vanuit het begrip voor de verandering van de situatie, naar de kracht in hun nieuwe leven middels tips en inzichten.

Kinderen tussen de 13 en de 17 jaar
Voor kinderen tussen de 13 en de 17 jaar wordt er meer aandacht besteed aan andere thema’s, die voor hen meer spelen. Zo zorgt deze methodiek ervoor dat zij meer een idee krijgen over hun eigen rol binnen de situatie. Er wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die er zijn en die zij zelf hebben. Zo zullen zijzelf betere inzichten krijgen in de veranderingen van de situatie en hier een plek in vinden voor zichzelf.

 

 

Informatie voor Ouders
Ouders krijgen schriftelijke en/of mondelinge informatie voorafgaand aan het programma. Zo krijgen jullie onder andere informatie over hoe jullie jullie kind(eren) kunnen begeleiden in de scheidingsperiode en het beste kunnen voorbereiden op deelname aan dit programma. Juist omdat het van belang is dat ouders samen met hun kind zich moeten gaan vinden in de nieuwe situatie. Jullie worden , als ouders   beiden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het laatste gedeelte (laatste half uur) van het programma. In totaal duurt het programma drieënhalf uur.

Jullie ontvangen ontvangen informatie over:
•   Inhoud en de meerwaarde van het programma;
•   Hoe jouw kind(eren) voor te bereiden op deelname;
•   Jouw rol in het geheel (participatie ouders);
•   Mijn rol als coach.

Gezamenlijke bijeenkomst
Het groepsprogramma wordt altijd afgesloten samen met beide ouders. Tijdens dit gedeelte maak de ik als coach in een open sfeer de onderwerpen anoniem bespreekbaar die bij jullie kinderen leven aangaande de scheiding en wat er allemaal voorbij is gekomen tijdens het groepsprogramma.

Gezaghebbende ouders
Als jullie als ouders jullie kind inschrijven voor begeleiding vanuit De Kinderen Scheiden Mee is het noodzakelijk dat de beide gezaghebbende ouders toestemming geven, zowel voor de coaching individueel als in groepen.

Het programma De Kinderen Scheiden Mee – Methodiek Het Zandkastelenprogramma® is geaccrediteerd door het SKJ (kwaliteitsregister jeugdhulpverlening), de MfN, het ADR en het International Coach Register. Het programma wordt tevens als preventieve interventie aanbevolen vanuit het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

Workshops voor basisscholen en voortgezet onderwijs

Samen met een collega kindercoach geef ik workshops voor groep 7 en 8 van de basisschool en voor alle klassen van het voortgezet onderwijs. In 2,5 uur gaan we met de klas en de docent dieper in op thema’s zoals respect, scheiding, rouwverwerking, grensoverschrijdend gedrag.

Als buitenstaanders kunnen we het gesprek over deze thema’s in gang zetten. De kinderen worden uitgedaagd om een mening te vormen over het onderwerp en deze in een veilige setting bespreekbaar te maken. Samen kijken we naar hoe we zelf invloed hebben op ons gedrag en reacties en hoe anderen hierin staan. We ronden af met hoe de groep hier met elkaar mee om wil gaan.

We ondersteunen het docententeam waar nodig met vervolgacties.

Wil je hier meer over weten, neem gerust contact met mij op via het contact formulier. En ik bespreek graag met je wat wij voor jou kunnen betekenen.

Gratis kennismakingsgesprek

Contactformulier

Interesse of vragen, laat het me weten. Stuur me een berichtje of bel naar het telefoonummer op de contactpagina. Ik doe mijn best om binnen 2 werkdagen te reageren.